ZSE

Pre Západoslovenskú energetiku zastrešujeme internú komunikáciu: kampane, zamestnanecký magazín Impulz a vizuály pre intranet. Pripravujeme každodennú grafiku nutnú pre hladký chod spoločnosti. Okrem množstva klientských listov, letákov, inzerátov a formulárov, ktoré okrem dizajnmanuálu musia spĺňať vysoké nároky na zrozumiteľnosť a čitateľnosť, zabezpečujeme aj branding predajných miest a vozového parku. Čerešničkou na torte je každoročne príprava ročných správ.

ZSE ZSE
ZSE ZSE

magazín

ZSE ZSE
ZSE ZSE
ZSE ZSE

merch

ZSE

interné
kampane

ZSE
ZSE
zse ZSE ZSE
ZSE ZSE
ZSE
ZSE ZSE
ZSE
Naša stránka používa len nevyhnutné a analytické cookies. Zozbierané dáta nie sú zdieľané tretím stranám a slúžia na zlepšovanie našich služieb, nie pre účely reklamy.
Enter