Častokrát podceňovanou úlohou dobrej ročnej správy je odkomunikovať nielen finančný stav spoločnosti a obzrieť sa výsledkami práce za posledný rok, ale aj jej hodnoty, víziu a smerovanie.
Pre HB Reavis od roku 2018 pripravujeme ročnú správu v dvoch formátoch: online a ako PDF na stiahnutie, a v limitovanej tlačenej edícii.
Výnimočné projekty a ambiciózne ciele si vyžadujú prezentáciu na svetovej úrovni. Najväčšou výzvou pri tvorbe každej ďalšej ročnej správy je prekonať vlastnú prácu z minulého roka. Spokojnosť klienta je dôkazom, že sa nám to podarilo už 10-krát.

Codes Brand House, project, annual report, 2021, HB Reavis
Codes Brand House, project, annual report, 2021, HB Reavis

Annual
report

Charts

Codes Brand House, project, annual report, pie chart, 2021, HB Reavis
Codes Brand House, project, annual report, special chart, 2021, HB Reavis Codes Brand House, project, annual report, bar chart, 2021, HB Reavis
Codes Brand House, project, annual report, 2021, HB Reavis
Codes Brand House, project, annual report 2021, HB Reavis
Codes Brand House, project, annual report, 2021, HB Reavis
> Codes Brand House, project, annual report 2021, HB Reavis
> Codes Brand House, project, annual report 2021, HB Reavis Codes Brand House, project, annual report 2021, HB Reavis, blob background

Web
design

Codes Brand House, project, annual report, webdesign, 2021, HB Reavis
Codes Brand House, project, annual report 2021, HB Reavis
Codes Brand House, project, annual report 2021, HB Reavis
Codes Brand House, project, annual report 2021, webdevelopment, mobile version, HB Reavis Codes Brand House, project, annual report 2021, webdevelopment, mobile version, HB Reavis Codes Brand House, project, annual report 2021, webdevelopment, mobile version, HB Reavis
Our website uses only necessary and analytical cookies. The data collected is used to improve our services, not for advertising purposes.
Enter