ZSE

ZSE / ZSD

  • #grafickydizajn #fotografia #branding
  • od 2005

Pre Západoslovenskú energetiku zastrešujeme internú komunikáciu: kampane, zamestnanecký magazín Impulz a vizuály pre intranet. Pripravujeme každodennú grafiku nutnú pre hladký chod spoločnosti. Okrem množstva klientských listov, letákov, inzerátov a formulárov, ktoré okrem dizajnmanuálu musia spĺňať vysoké nároky na zrozumiteľnosť a čitateľnosť, zabezpečujeme aj branding predajných miest a vozového parku. Čerešničkou na torte je každoročne príprava ročných správ.

ZSE ZSE
ZSE ZSE

magazín

ZSE ZSE
ZSE ZSE
ZSE ZSE

merch

ZSE

interné
kampane

ZSE
ZSE
zse ZSE ZSE
ZSE ZSE
ZSE
ZSE ZSE
ZSE
next project
next
SFZ